زنی از بی‌سی اولین بیمار در جهان است که تشخیص داده شد از “تغییر آب و هوا” رنج می‌برد

این زن که دیابت و نارسایی قلبی دارد و در جریان موج گرمای بی‌سابقه در ماه ژوئن در بیمارستان بستری شد اولین بیماری در جهان است که پزشکان بیماری او را نتیجهٔ مستقیم «تغییر آب و هوا» تشخیص داده‌اند