سلامت

آخرین آمار و خبرها از بیماری کرونا تا چهارم مارس

بنا به آخرین خبرها از بیماری کرونا تا سوم مارس، ۵۶۴ موردِ ابتلا به کووید-۱۹ دیده شده و چهار مورد مرگ اتفاق افتاده است. در هفته گذشته دکتر هِنری، به رسیدن به جهانِ پس از همه‌گیری، تا تابستان اشاره کرد؛ واکسن شرکت جانسون اند جانسون را در کانادا تأیید کردند؛ و استان به مرحلهٔ دوم واکسیناسیون وارد شد.