برای اولین بار در کانادا؛ رسیدن بدهی مصرف‌کنندگان به ۲ تریلیون دلار و متوسط ​​وام‌های جدید مسکن به بیش از ۳۰۰ هزار دلار

بدهی مصرف‌کنندگان در کانادا در سه ماههٔ سوم به ۰۴۱/۲ تریلیون دلار رسیده است؛ که ناشی از افزایشِ بازارِ مسکن و وام های جدید اتومبیل است. و متوسط ​​وام جدید مسکن با ۶/۸ درصد رشد، برای اولین بار از ۳۰۰ هزار دلار فراتر رفته است.

Source: Vancouver Sun  

به گزارش ونکوورسان به نقل از آخرین گزارش Equifax Canada – بدهی مصرف کنندگان در کانادا در سه ماههٔ سوم ۸/۳ درصد افزایش یافت و به ۰۴۱/۲ تریلیون دلار رسید، که ناشی از افزایشِ بازارِ مسکن و وام های جدید اتومبیل است.

افزایش موازنهٔ وام مسکن، نسبت به سال قبل ۶/۶ درصد و متوسط ​​وام جدید مسکن ۶/۸ درصد افزایش داشته و برای اولین بار از ۳۰۰ هزار دلار فراتر رفته است.

کارشناسان، خریدارانِ مسکن را دلیل عمدهٔ عبور از آستانه ۲ تریلیون دلار دانسته اند.

وام های جدید اتومبیل نیز نسبت به سال گذشته ۷/۱۱ درصد رشد داشته و متوسط ​​وام های اتومبیل در بالاترین سطح در چهار سال گذشته قرار دارند. کارشناسان معتقدند که دلیل افزایش قیمت اتومبیل آن است که تولیدکنندگان نتوانسته اند با افزایش تقاضا در طی همه گیری کووید-۱۹ هم آهنگ شوند. این گمانه زنی وجود دارد که مصرف کنندگان برای اجتناب از استفادهٔ وسایلِ حمل و نقل عمومی در سفرهای درون شهری، بیش از گذشته اتومبیل شخصی می خرند.

به طور کلی متوسطِ ​​بدهی مصرف کنندگان به ۷۴ هزار و ۸۹۷ دلار افزایش یافته که ۳/۳ درصد بیش از مدت مشابه در سال گذشته است.

بیش از ۳ میلیون مشتری از زمانِ بروزِ همه گیریِ بیماریِ کرونا در ماه مارس، پرداخت های خود را به تعویق انداخته اند. و در پایان ماه سپتامبر، کمتر از نیمی از آنها هنوز پرداخت های معوق داشته اند.

با این وجود، این معوقات باعث نشد برخی از افراد وام بگیرند. حدود ۱۲ درصد از اعتبارات جدید در سه ماههٔ سوم توسطِ مصرف کنندگانی افتتاح شده که پیش تر پرداختی را در پرونده اعتباری خود به تعویق انداخته بودند.

نرخ تخفیف ۹۰ روزه برای بدهی های غیر وام مسکن به ۹۸/۰ درصد کاهش یافته که کمترین میزان از سال ۲۰۱۴ و ۱۵ درصد کمتر از سه ماههٔ سوم سال گذشته است.