چاپار | هفت روز در هفت دقیقهChapar | 7 Days in 7 mins | 2021/12/25 |

آخرین خبرها، محدودیت‌ها و آمارها از شکسته شدن پیاپی رکورد ابتلای روزانهٔ کووید-۱۹ در بریتیش کلمبیا در شب کریسمس و آستانه سال نو و خبرهای دیگر …