چاپار | هفت روز در هفت دقیقهChapar | 7 Days in 7 mins | 2021/11/20 |

خبرنامهٔ هفتگی ونکوور به فارسی
Vancouver Weekly News in Persian

#چاپار| هفت روز در هفت دقیقه
#Chapar | 7 Days in 7 mins
Nov 20, 2021

خبرنامهٔ هفتگی ونکوور به فارسی
Vancouver Weekly News in Persian

ویدئو در یوتیوب

چاپار اخبار ونکوور بزرگ و کانادا را در وب‌سایت خود به فارسی منتشر می‌کند و ویدئو‌های کوتاه یک دقیقه‌ای از آن‌ها به اشتراک می‌گذارد. افزون بر آن هر آخر هفته ویدئوی کوتاهی با عنوان هفت روز در هفت دقیقه ارائه می‌دهد.
linkin.bio/chapar-ca