چاپار | هفت روز در هفت دقیقهChapar | 7 Days in 7 mins | 2021/10/30 |

خبرنامهٔ هفتگی ونکوور به فارسی
Vancouver Weekly News in Persian
مشروح این خبرها و خبرهای بیشتر در
Chapar.ca

#چاپار| هفت روز در هفت دقیقه
#Chapar | 7 Days in 7 mins
Oct 30, 2021

خبرنامهٔ هفتگی ونکوور به فارسی
Vancouver Weekly News in Persian

مشروح این خبرها و خبرهای بیشتر در
Chapar.ca

 

 

چاپار اخبار ونکوور بزرگ و کانادا را در وب‌سایت خود به فارسی منتشر می‌کند و ویدئو‌های کوتاه یک دقیقه‌ای از آن‌ها به اشتراک می‌گذارد. افزون بر آن هر آخر هفته ویدئوی کوتاهی با عنوان هفت روز در هفت دقیقه ارائه می‌دهد.

linkin.bio/chapar-ca

 

#چاپار_نیوز #اخبار_چاپار #خبرداغ #اخبارروز #اخبار #اخبارمهم #مهاجرت_کانادا #اخبار_ونکوور #زندگی_نرمال #اخبار_کانادا #ونکوور #ایرانیان_کانادا #زندگی_در_کانادا #ایرانیان_ونکوور #کووید #کرونا

#Chapar.ca #vancouvernews #Persianvancouvernews #FarsiVancouverNews #Chaparnews #Chaparvancouvernews #Vancouver #Canada #persianvancouver #iranianvancouver #iraniancanada