شهاب سنگ از بیخ گوش زنی در گولدن بی‌سی گذشت

“من هرگز در زندگی‌ام اینقدر نترسیده بودم:” شهاب سنگی سقف خانه و اتاق خواب او را سوراخ کرد و بر روی بالش او افتاد.

A picture containing outdoor, mountain, sky, nature Description automatically generated

Photo by Benjamin Voros on Unsplash

۱۲ اکتبر ۲۰۲۱

به گزارش بریانا شارلبوا (Brieanna Charlebois) به نقل از The Canadian Press – روت همیلتون (Ruth Hamilton) گفت هفته گذشته با پارس سگش و صدای سقوط چیزی از سقف، همراه با احساس ریختن خرده‌ریز‌هایی بر روی صورتش بیدار شد.

این زن گفت که از تخت بیرون پرید و چراغ را روشن کرد تا بفهمد چه اتفاقی افتاده که یک سوراخ در سقف اتاقش دید.

A picture containing wall, indoor, bedroom Description automatically generated

سمت راست: نمای نزدیک شهاب کنار بالشت وسط: سوراخی در سقف اتاق خواب، و شهاب سنگ که بر روی تخت دیده می‌شود. سمت چپ: سوراخی که در سقف خانه‌ای در گلدن، بی‌سی به وجود آورده. (Ruth Hamilton / The Canadian Press)

او در مورد این حادثه که در ۳ اکتبر در گولدن بی‌سی اتفاق افتاده است گفت: “من هرگز در زندگی‌ام تا این حد نترسیده بودم.” “من مطمئن نبودم که باید چه کار کنم؛ بنابراین با ۹۱۱ تماس گرفتم و وقتی با اپراتور صحبت می‌کردم، بالشم را پشت و رو کردم و دیدم که سنگی بین دو بالش سر خورده است.”

او گفت که بلافاصله یک افسر پلیس برای تحقیق اعزام شد. در ابتدا، افسر مظنون بود که این تکه‌ای از آوار ساخت و ساز در بزرگراه مجاور باشد.

“او (با محل ساخت و ساز) تماس گرفت و آن‌ها گفتند که انفجاری انجام نداده‌اند، اما در آسمان انفجاری مشاهده کرده‌اند و همان زمان و آنجا بود که متوجه شدیم این یک شهاب سنگ است.”

آنها به این نتیجه رسیدند که باید قسمتی از بارش شهابی باشد که در همان شب رخ داده است.

او گفت که افسر به زودی رفت، اما او نتوانست بخوابد.

او می گوید: “من در شوک بودم و فقط چند ساعت اینجا نشسته بودم و می‌لرزیدم.” “احتمال وقوع چنین واقعه‌ای بسیار ناچیز است، بنابراین من از زنده بودن بسیار سپاسگزارم.”

همیلتون گفت بجز یکه خوردن هیچ صدمه‌ای ندیده و اما قصد دارد سنگ را نگه دارد.

او گفت که شرکت بیمه خسارت را بررسی کرده و اکنون فقط بر رفع آن تمرکز کرده است.