چاپار | هفت روز در هفت دقیقهChapar | 7 Days in 7 mins | 2021/09/11 |

خبرنامهٔ هفتگی ونکوور به فارسی
Vancouver Weekly News in Persian
مشروح این خبرها و خبرهای بیشتر در
Chapar.ca

چاپار اخبار ونکوور بزرگ و کانادا را در وب‌سایت خود به فارسی منتشر می‌کند و ویدئو‌های کوتاه یک دقیقه‌ای از آن‌ها به اشتراک می‌گذارد. افزون بر آن هر آخر هفته ویدئوی کوتاهی با عنوان هفت روز در هفت دقیقه ارائه می‌دهد.