از همه در بی‌سی دعوت شده تا تجربیات خود برای اصلاح قوانین ضدنژادپرستی را به‌اشتراک بگذارند

دولت بی‌سی از عموم مردم درخواست کرده تا با ارسال تجربیات شخصی خود از طریق یک پورتال آنلاین‌‌، به شکل‌گیری قوانین ضد نژادپرستی کمک کنند. این دیدگاه‌ها در به‌روز کردن بخش‌هایی مانند پلیس، مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی و دیگر بخش‌ها درنظر گرفته خواهد شد.

A picture containing outdoor, building, sky, government building Description automatically generated

۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱

به گزارش کانادین پرس (The Canadian Press) – دولت بریتیش کلمبیا از همه ساکنان استان ‌‌می‌خواهد تا برای پیداکردن موانع و مشکلات پیش‌روی مردم جوامع چندفرهنگی در استفاده از امکانات و خدمات و در مورد قوانین ضد نژادپرستی در استان، پیشنهادات و تجربیات خود را ارائه دهند‌‌.

اعضای جوامع حاشیه‌نشین و چندفرهنگی ‌‌می‌گویند جمع‌آوری داده‌‌ها به شکوفایی گروه‌‌های مختلف کمک ‌‌می‌کند.

داده‌ها و پیشنهادات مردم، برای وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود در مبارزه با بروز نفرت، ضدنژادپرستی و تبعیض‌های نهادینه شده استفاده خواهد شد.

راچنا سینگ (Rachna Singh)‌‌، دبیر پارلمانی ابتکارات ضد‌نژادپرستی ‌‌می‌گوید که بازخورد عمو‌‌می،‌ به شناخت بهتر نژادپرستی سیستمیک در برنامه‌‌های موجود دولت کمک ‌‌می‌کند.

صرف‌نظر از نژاد، زبان، رنگ پوست، دین و اعتقادات، جنسیت و گرایش جنسی از همه ‌ساکنان بی‌سی دعوت شده تا ۳۰ نوامبر نظرات خود را از طریق یک درگاه دولتی آنلاین به اشتراک بگذارند. این اطلاع رسانی و ارسال دیدگاه‌ها در به‌روز کردن بخش‌هایی مانند پلیس، مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی و دیگر بخش‌ها درنظر گرفته خواهد شد.

سینگ ‌‌می‌گوید نژادپرستی سیستمیک باعث بی‌اعتمادی گروه‌‌های حاشیه‌نشین به برنامه‌‌های دولتی شده است.

دکتر جون فرانسیس (June Francis)‌‌، استادیار دانشگاه سایمون فریزر ‌‌می‌گوید که کمبود داده‌‌ها در مورد نژادپرستی سیستمیک موجب شده جامعه، مشکلاتی که افراد حاشیه‌نشین در رابطه با نژادپرستی با آن روبرو هستند را نادیده بگیرد.

علیرغم اشاره‌‌ها و وعده‌‌های تغییر‌‌، تاریخ سیاه در اکثر مدارس ما دست نخورده باقی مانده است. وی ‌‌می‌افزاید: فقدان داده‌‌ها همچنین این گروه‌‌ها را از “شکوفایی” و دستیابی به موفقیت بیشتر بازداشته است.

فرانسیس گفت: “نقد داده‌‌های تفکیک نژادی و ضد نژادپرستی برای اطمینان از دسترسی گروه‌‌های بو‌‌می ‌و نژادی در بی‌سی به مسکن‌‌، اشتغال‌‌، تحصیل‌‌، پلیس و دیگر عوامل بسیار مهم است.”

” بدون داشتن اطلاعات مربوط به نژادپرستی سیستمیک و نژادپرستی نهادی، مدت‌هاست که ما کور شده‌ایم‌‌، و یا با تعجب، خود را به کوری زده‌ایم‌‌.”