گردهمایی و راهپیمایی افغان‌های مقیم ونکوور در واکنش به بحران اخیر این کشور

چندین تجمع توسط افغان‌های مقیم ونکوور برگزار شد تا نگرانی خود از نقض حقوق بشر در افغانستان تحت تسلط طالبان را به جامعه جهانی اعلام کنند.

 

 

A crowd of people marching on the street Description automatically generated with low confidence

به گزارش خبرنگار چاپار – در پی تحولات تکان‌دهندهٔ اخیر در افغانستان، در آخر هفتهٔ گذشته، چند تجمع توسط جوانان افغان در ونکوور برگزار شد تا صدای همنوایی خود را با هموطنان دردمندشان در داخل کشور بلند کنند.

شرکت‌کنندگان در گردهمایی مقابل آرت گالری ونکوور و راهپیمایی آرام در مرکز شهر ونکوور تلاش داشتند تا توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و سیاستمداران را به اتفاقات پیش رو و نقض گسترده حقوق بشر و حقوق شهروندی و به ویژه وضعیت زنان در افغانستان جلب کنند.

شرکت‌کنندگان با تروریست معرفی کردن جنگجویان طالبان، خواهان توقف “جنگ نیابتی” در افغانستان و ممانعت از کشتار در آن دیار شدند که گام‌هایی به سوی پیشرفت و ترقی برداشته بود و از جامعه جهانی خواستند که به نقض حقوق بشر در افعانستان واکنش نشان دهد و حاکمیت طالبان با عنوان “امارت اسلامی افغانستان” را به رسمیت نشناسد و از تمام توان خود برای “پاسخگو کردن” طالبان استفاده کنند.

هر کدام از شرکت‌کنندگان داستان‌هایی داشتند از رنج‌هایی که بر سر خود آنان آمده یا تشویش‌هایی که برای آشنایان خود در سرزمین مادری داشتند.

چندی از ایرانیان مقیم ونکوور هم در این گردهمایی‌ها شرکت کردند تا با ابراز همدردی خود، پژواکی باشند از عدالت‌خواهی و حق‌طلبی مردم مظلوم افعانستان که به لحاظ تاریخی و فرهنگی پیوندهای عمیقی با هم دارند. آن‌ها هم خواستند به سهم خود در جلب توجه عمومی به این فجایا نقشی ایفا کنند و به دنبال راهی باشند برای التیام درد زخمی تازه بر روی انبوه زخم‌های کهنه مردم شریف افغانستان.

هرچند رسانه‌های کانادایی اخبار تأسف‌برانگیز پیشروی‌های برق‌آسای طالبان در افغانستان و تسخیر پایتخت را پوشش دادند و گهگاه تحلیلی از وضعیت کنونی و پیشینه آن منتشر کردند؛ اما متاسفانه خبر چندانی از این گردهمایی و تظاهرات در رسانه‌های محلی ونکوور بازتاب نیافت.