خشم از مقایسهٔ مسئول بهداشت استان با پزشک بدنام نازی

یکی از مشاوران شورای شهر ونکوور از دیوارنویسی مزاحم که مسئول بهداشت استان بی‌سی را با یک پزشک مشهور اردوگاه کار اجباری نازی‌ها مقایسه می‌کند، عصبانی است.

۲۶ آوریل ۲۰۲۱

به گزارش سی تی وی نیوز (CTV News) به نقل از کانادائین پرس (The Canadian Press) – پیت فرای (Pete Fry) مشاورِ شورای شهر ونکوور از سال ۲۰۱۸، می‌گوید پیام نوشته شده با اسپری در سی‌وال (seawall) ونکوور او را دیوانه کرده است. فرای می‌گوید این یک بی‌احترامی وحشتناک نسبت به یهودیان است و او نمی‌تواند تصور کند که چگونه کسی می‌تواند بیماری همه‌گیر را با قتل عمدی افراد بر اساس قومیت آنها، مقایسه کند.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

نیکو اسلوبینسکی (Nico Slobinsky)، از مرکز اسرائیل و امور یهودیان، در توئیتی نوشت که نقش افسر بهداشت عمومی، دقیقاً مخالف نقشی است که یوزف منگله (Josef Mengele) در طول جنگ جهانی دوم بازی کرده است.

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

یکی از مشاوران شورای شهر ونکوور از دیوارنویسی مزاحم که مسئول بهداشت استان بی‌سی را با یک پزشک مشهور اردوگاه کار اجباری نازی‌ها مقایسه می‌کند، عصبانی است.

۲۶ آوریل ۲۰۲۱

به گزارش سی تی وی نیوز (CTV News) به نقل از کانادائین پرس (The Canadian Press) – پیت فرای (Pete Fry) مشاورِ شورای شهر ونکوور از سال ۲۰۱۸، می‌گوید پیام نوشته شده با اسپری در سی‌وال (seawall) ونکوور او را دیوانه کرده است. فرای می‌گوید این یک بی‌احترامی وحشتناک نسبت به یهودیان است و او نمی‌تواند تصور کند که چگونه کسی می‌تواند بیماری همه‌گیر را با قتل عمدی افراد بر اساس قومیت آنها، مقایسه کند.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

نیکو اسلوبینسکی (Nico Slobinsky)، از مرکز اسرائیل و امور یهودیان، در توئیتی نوشت که نقش افسر بهداشت عمومی، دقیقاً مخالف نقشی است که یوزف منگله (Josef Mengele) در طول جنگ جهانی دوم بازی کرده است.

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence