برنامه واکسیناسیون به روز شده در تاریخ ۱۲ آوریل

شما هم اکنون می‌توانید برای گرفتن نوبتِ واکسن خود به صورت آن‌لاین، تلفنی و یا با مراجعه به سرویس کانادا اقدام کرده و روندِ دریافتِ ایمیلِ نوبتِ خود را تسریع کنید.

 

۱۲ آوریل ۲۰۲۱

شما هم اکنون می‌توانید برای گرفتن نوبتِ واکسن خود به صورت آن‌لاین، تلفنی و یا با مراجعه به سرویس کانادا اقدام کرده و روندِ دریافتِ ایمیلِ نوبتِ خود را تسریع کنید.

– متولدین سال ۱۹۶۶ یا زودتر (+۵۵) می‌توانند از ۱۲ آوریل تماس بگیرند

– متولدین سال ۱۹۷۱ یا زودتر (+۵۰) می‌توانند از ۱۴ آوریل ساعت ۱۲ بعدازظهر تماس بگیرند.

– متولدین سال ۱۹۷۶ یا زودتر (+۴۵) می‌توانند از ۱۶ آوریل ساعت ۱۲ بعدازظهر تماس بگیرند.

– متولدین سال ۱۹۸۱ یا زودتر (+۴۰) می‌توانند از ۱۹ آوریل ساعت ۱۲ بعدازظهر تماس بگیرند.

– افرادی که بیمای‌های شدیداً آسیب پذیر به لحاظ بالینی دارند و نامهٔ واکسن دریافت کرده‌اند از هم اکنون می‌توانند برای دریافت واکسن خود تماس بگیرند.

لینک ثبت نام آن‌لاین: https://www.getvaccinated.gov.bc.ca/s