عروسی‌های بهاری و مناسبت‌های دیگر باید به تابستان موکول شود

دکتری هِنری هشدار داده که “هم اکنون نباید حتی با گروهی کوچک از دوستان دور هم جمع شویم. زمان برگزاری عروسی نیست. آن را به تعویق بیندازید؛ آن را به تابستان موکول کنید که ما در شرایط دیگری خواهیم بود.”

۲۳ مارس ۲۰۲۱

 

Two people kissing

Description automatically generated with medium confidence

به گزارش ریگان هاسگاوا (Regan Hasegawa) از سی‌تی‌وی نیوز (CTV News) – مقاماتِ بهداشتی بی‌سی مردم را تشویق می‌کنند تا در موردِ برنامه‌های پیشِ‌روی خود در بهار امسال تجدید نظر کنند؛ چرا که کووید-۱۹ دوباره در حال رشد خزنده است.

آن‌ها می‌گویند محدودیت‌ها برای اجتماعات در فضای بسته، همچنان باقی است؛ این بدان معناست که دستِ‌کم برای چند ماه دیگر نباید برای هیچ مناسبتی دور هم جمع‌ شویم.

برای هرکسی که قصد دارد در بهار امسال ازدواج کند، این خبری ناخوش‌آیند‌ است؛ به ویژه برای کسانی که قبلاً مجبور به تعویق انداختن مراسم خود شده‌اند.

این دستورالعمل شامل همه جشن‌های داخل منزل مانند مهمانی‌های تولد نیز می‌شود.

دکتر هنری می‌گوید تعداد زیادی از مواردِ کووید-۱۹هنوز هم ناشی از اجتماعات در داخل خانه‌ها است.

او می‌گوید که حرکتِ سریع انواع این ویروس باعث می‌شود که افرادی که در یک مناسبت دور هم جمع شده‌اند از ریسک بیشتری برخوردار باشند.

وی توضیح داد: “با توجه به سالی که گذشت به‌خوبی می‌دانیم که در چه مناطقی ویروس با سرعت گسترش پیدا می‌کند، اما در حال حاضر خطرِ خطا حتی از گذشته بیشتر است.”

دستورالعمل‌های بهداشتی فعلی در بی‌سی به افراد اجازه می‌دهد تا حداکثر ۱۰ نفر در بیرون خانه جمع شوند، اما فاصله اجتماعی هنوز هم توصیه می‌شود.

مقامات تلاش می‌کنند محدودیت‌ها برای اجتماعات مذهبی را کاهش دهند و خدمات حضوری در فضای باز را مجاز اعلام کنند.

جزئیات مربوط به این تغییرات در روزهای آینده مشخص خواهد شد.