ویدئوی شلیک به پلیس در ایستگاهِ اسکای‌ترینِ سوری منتشر شد.

ویدیویی منتشر شده که نشان می‌دهد افسرِ پلیسِ ترانزیت در ژانویه ۲۰۱۹ در ایستگاهِ اسکای‌ترینِ اسکات‌روُد (Scott Road) دو بار موردِ اصابت گلوله قرار می‌گیرد. مردی که شلیک می‌کند در هفته پیش به ۱۸ سال زندان محکوم شد.

۲۲ مارس

 

 

A picture containing platform, train, people, station Description automatically generated

به گزارش دیوید کاریگ (David Carrigg) از ونکوور سان (Vancouver Sun) – داون گوردون گلاسگو (Daon Gordon Glasgow)، هفته گذشته به جرمِ تیراندازی به افسرِ پلیسِ ترانزیت، جاش هارمز (Josh Harms) و همچنین برای تیراندازی به مشتریان یک داروخانهٔ ماری‌جوانا که پیش از این واقعه اتفاق افتاده بود، مجموعاً به ۱۸ سال زندان محكوم شد.

در پی تیراندازی به افسرِ پلیس، گلاسگو در ابتدا به اقدامِ به قتل، متهم شد، اما این اتهام به یک حملهٔ شدید تقلیل یافت.

در زمانِ تیراندازی در ایستگاه اسکای‌ترین، گلاسگو پس از گذراندنِ مدتِ طولانیِ حبس برای قتل، که شاملِ استفاده از سلاحِ گرم بود، به طورِ مشروط آزاد بود. وی همچنین، حقِ دور شدن از خانه را نداشت و از حمل و داشتنِ سلاح گرم منع شده بود.

سرقت و شلیک از فروشگاه ماری‌جوانا در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹ اتفاق افتاد. در آن تیراندازی، گلاسکو به همهٔ افراد در فروشگاه گفت که روی زمین بخوابند و وقتی هیچ پاسخِ فوری نگرفت، گفت: “شما فکر می‌کنید این یک شوخی است” و به پای یک مشتری شلیک کرد.

در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹ در حالی که افسر پلیس، هارمز، و یک همکارِ او، دربارهٔ فعالیت‌های مشکوکِ گلاسگو تحقیق می‌کردند، او بر روی سکوی اسکای‌ترین به آن‌ها شلیک کرد.

پس از این تیراندازی، پلیس اقدام به تعقیبِ گسترده کرد و گلاسگو پنج روز بعد دستگیر شد.

هارمز به شدت مجروح شد؛ هرچند او به کارِ خود بازگشته است، اما هنوز یک دستش تحرک محدودی دارد.

به دلیلِ احتسابِ مدتِ بازداشت، مدت زمانِ گذراندنِ محکومیتِ گلاسگو ۳۷ ساله به ۱۶ سال کاهش یافت. او پس از گذراندنِ دو سومِ محکومیتش ده سالِ دیگر آزاد می‌شود.