جلسات نقدِ ادبی نویسندگانِ صاحب‌نام ایرانی در دانشگاه بریتیش کلمبیا

جلساتی به همت کلوپِ ادبیاتِ فارسی‌خوانیِ دانشگاه بریتیش کلمبیا به صورت مجازی برگزار می‌شود که به نقد و بررسی چند اثر از نویسندگانِ بزرگِ ایرانی با حضور خودِ آن‌ها پرداخته می‌شود و ایشان به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ خواهند داد.

 

 

A screenshot of a person

Description automatically generated with low confidence

به گزارش خبرنگار ما – کلوپ ادبیاتِ فارسی‌خوانیِ دانشگاه بریتیش کلمبیا، وابسته به مرکزِ مطالعاتِ فارسی و ایرانی این دانشگاه نشست‌هایی را با نویسندگانِ صاحب‌نام ایرانی با حضور او برگزار می‌کند.

در این جلسات که با برنامه زوم به صورت مجازی برگزار می‌شود، به نقد و بررسی چند اثر از این نویسندگان پرداخته ‌شده و ایشان به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ خواهند داد.

نخستین جلسه در روز جمعه ۱۹ مارس، با عنوان «عشق و مکافات در ادبیات ایران» برگزار می‌شود که آثار شهریار مندنی‌پور نقد ‌می‌شود و درباره آخرین اثر او: «عقرب کِشی» گفت و گو خواهد شد.

عنوان دومین جلسه، «زن و قدرت در داستان فارسی: داستان‌خوانی و گفتگو با شهرنوش پارسی‌پور» است؛ که در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ برگزار می‌شود.

در جلسهٔ اول با شهریار مندنی‌پور دو داستانِ اصلی موردِ بحث، «شرقِ بنفشه» و « بشکن دندانِ سنگی را » خواهند بود و داستانِ «هفت ناخدا» هم به طور اجمالی بررسی می‌شود.

در جلسهٔ بعدی با شهرنوش پارسی‌پور، چند داستان کوتاه از او مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و وی به سوالات شرکت‌کنندگان دربارهٔ آنها پاسخ خواهد داد. دو داستان اصلی مورد بحث «‌بهار آبی کاتماندو » و «‌فرخ لقا در دیوان گلچهره» خواهند بود.

برگزار کنندگان این جلسات می‌گویند امیدوارند که از قِبَل این بحث‌ها دریچه‌ای به ارتباط با این آثار و آثار دیگر نویسندگان معاصر ایرانی، برای خوانندگانِ نسل‌های مختلف گشوده شود. و شرکت کنندگان با پرسش‌های خود درسی در نقدِ ادبی از یکی از خلاق‌ترین نویسندگانِ حالِ حاضر ایران و زبانِ فارسی بیاموزند.

در بخش دوم جلسات، اساتید دانشگاهِ بریتیش کلمبیا، دکتر حسام دهقانی و دکتر مصطفی عابدینی‌فرد مصاحبه‌ای دربارهٔ تازه‌ترین آثار این نویسندگان خواهند داشت و با پرسش و پاسخ با نویسنده، این آثار را به حضار معرفی خواهند کرد.

ساعت برگزاری جلسات ۴ تا ۶ بعد از ظهر بوده و شرکت برای عموم با ثبت‌نام آزاد و رایگان است.

شرکت کنندگان جلسه نخست، برای خرید رمان در همان روز از سوی ناشر، انتشارات مهری، ٪۲۰ تخفیف دریافت خواهند کرد.