در روز سنت پاتریک، در بریتیش کلمبیا، فروش مشروبات الکلی از ۸ تا ۱۰ شب ممنوع می‌شود

در روز سنت پاتریک، ممنوعیتی مشابه محدودیت‌های سال نو برای فروشگاه‌ها، بارها، رستوران‌ها در فروش الکل اعمال خواهد شد تا با جلوگیری از مهمانی‌ها و تجمع مردم در میخانه‌ها شیوع همه‌گیری را کنترل کند.

۱۱ مارس

 

A person standing next to a green can

Description automatically generated with low confidence

Source: Trail Times

 

 

به گزارش تام فلتچر (Tom Fletcher) از تریال تایمز (Trail Times) – بریتیش کلمبیا دستوراتِ بهداشتِ عمو‌می ‌کووید-۱۹ را تغییر می‌دهد، تا فروش الکل را در روز سنت پاتریک، در ساعاتی ممنوع کند؛ شبیه محدودیت‌های شبِ سال نو که برای جلوگیری از مهمانی‌ها و کنترل شیوع بیماری طراحی شده بود.

دکتر بانی هنری (Bonnie Henry)، مسئول بهداشت استان، گفت منعِ فروشِ الکل مشابهِ شبِ سال نو برای چهارشنبهٔ آینده، ۱۷ مارس، اعمال خواهد شد. روز سنت پاتریک یک جشنِ سنتیِ ایرلندی است که بر نوشیدن در میخانه‌ها تمرکز دارد.

برای شبِ سال نو، دستورالعمل بهداشتِ عمو‌می‌ اصلاح شد تا فروش مشروبات الکلی را از ساعت ۸ بعد از ظهر تا ساعت ۱۰ شب متوقف کند. مقطعی که در بیشتر مواردِ رویدادهای مهم، در دوره همه‌گیری اعمال شده است.

دکتر هِنری گفت که این دستورالعمل به رستوران‌ها اجازه ‌می‌دهد پس از این ساعت، در صورتِ ارائهٔ سرویسِ کاملِ غذا، باز بمانند؛ اما نمی‌توانند الکل سرو کنند.

هِنری گفت: “ما باید از افرادی که در آن مکان‌ها کار ‌می‌کنند محافظت کنیم؛ و همچنین مطمئن شویم که در مواردِ مرتبط به یک رویدادِ اجتماعی، افزایش انفجاری ابتلا به بیماری را نخواهیم داشت.” “در حال حاضر ما باید چنین مهمانی‌هایی را برای تابستان نگه داریم.”